KONSEPT TASARIM


Konsept tasarım, aydınlatma projelerinin ilk adımıdır. Bir aydınlatma projesinin tam olarak amaca hizmet edebilmesi için Tecolight’ tan bir proje yöneticisi müşteri ile görüşerek projenin gereksinimlerini ve müşterinin beklentilerini belirler. Gerekli hizmet hakkında elde edilen veriler doğrultusunda Tecolight konsept tasarım üzerinde çalışmaya başlar. Bu adımda, Tecolight yaratıcı aydınlatma fikirleriyle projeye artı bir değer katmayı amaçlar. Konsept idmandan sonra ihtiyaç duyulan alanlar için yapılan eskiz, 2D/3D render ve grafik çalışmaları booklet halinde müşteriye sunulur.

ŞEMATİK TASARIM


Konsept tasarımın onaylanmasından sonra Tecolight tasarım ve proje ekipleri uygulama detaylarının planlar hazırlanarak şematik tasarıma zemin hazırlanır. Şematik tasarım aşamasında, projede kullanılması öngörülen ürünlerin lüks seviyeleri, Dialux vb. değer ölçüm yazılımları ile belirlenir. Ayrıca bu ürünlere uygun ekipmanların etütleri yapılır.

TASARIM GELİŞTİRME VE TEKNİK DOKÜMANTASYON


Bu aşamada, mimari proje üzerinde aydınlatma ürünlerinin ana yerleşim detayları ve tüm teknik detayları Autocad, Dialux vb. proje programları ile gösterilir. Bu aşamada, onaylanmış olan konsept tasarım, uygulanabilir projeye dönüşür. Tecolight ekibi, hem iç mekan hem de dış mekan aydınlatma projelerinde Dialux programı ile proje için gerekli olan aydınlık düzeyini belirleyerek yetersiz ya da fazla aydınlatma sorunlarını engeller.

Kontrol ve Uygulama


Dijital ortamda hazırlanan aydınlatma projesi gerçek hayata geçirilirken düzenli saha kontrolü gerektirir. Tecolight, saha kontrol hizmetinde aydınlatma ile ilgili tüm detayların projede belirtildiği şekilde uygulanmasını sağlar. Tecolight, proje tasarımından uygulanmasına kadar her alanda işveren ile işbirliği gerçekleştirir.

Top